HajaReport 12/2001

Vážení priatelia,

nakoľko sa náš seriál o dnes už najväčšom náboženstve sveta stretol s Vašou kladnou odozvou rozhodli sme sa napísať aj tretí diel. Ten nám už dal viac zabrať, lebo sme sa rozhodli napísať o obrovskej expanzii moslimského náboženstva v minulom t.j. 20. storočí. Preto sme trošku zasurfovali po Internete, aby sme zohnali materiál a dali sme sa do toho. Podľa moslimov za všetko môže Amerika. Pravda je taká, že niektoré arabské krajiny majú dostatok prírodných zdrojov, hlavne ropy. Túto surovinu Amerika nutne potrebuje a potrebuje ju lacno. Aj dnes v USA stojí jeden liter benzínu okolo 20 až 25 Sk. Preto Amerika začala robiť demokratickú politiku a korumpovala rody bývalých kalifov, saudov či kráľov, tak, aby sa dostala lacno k zdrojom Arábie. Od roku cca 1950, keď sa ropa stáva strategickou surovinou je oficiálnou politikou každej vlády v Bielom dome podpora proamerických vlastníkov ropy v Arábii a ich postupné presadzovanie na čelá jednotlivých štátov. Títo panovníci sú však častokrát veľmi skorumpovaní a málo arabskí. To samozrejme Američanom nevadí. Vo svete hrozí komunizmus a studená vojna. Myšlienky Lenina oslovujú aj chudobných robotníkov a roľníkov v Iráne, Iraku, Líbyi, v Arábii Saudov a podobne. V tom nápore zatratenia komunizmu sa celkom zabudlo na náboženstvo. A to sa stalo hlavnou slabinou Ameriky rovnako ako skorumpovaných arabských rodín. V Iráne sa stalo to, čo na námestí Zimného paláca v svätom Peterburgu. V Peterbergu dal namol opitý dôstojník strieľať do pokojnej pravoslávnej púti matiek a detí a Lenin túto nespokojnosť využil v roku 1917 na revolúciu robotníkov a roľníkov. Podobne je to v Iráne. Krajina, ktorá má toľko ropy, že by každý jej občan mohol byť bohatší ako náš predseda parlamentu a pravdou je, že bohatý bol a je len iránsky kráľ a ostatní umierajú hladom. Túto nespokojnosť využíva muž – vodca menom Iotola Chomeni a úspešne vedie prvú náboženskú islámsku revolúciu. Iotola využíva jednoduchú myšlienku existencie písaného moslimského zákonníka (šaria) a po revolúcii, ktorá je len zvrhnutie monarchie a nastolenie kapitalizmu (kapitalizmu, ale nie demokracie, islámskeho kapitalizmu) sa všetky zákony v krajine upravujú tak, aby boli plne v súlade s Qur’ánom a s písaným islámskym zákonom. 1) Čo je absolútna povinnosť s odmenou a trestom. 2) Záslužné a chvályhodné činy len s odmenou, 3) Prípustné činy – sú právne neutrálne, 4) Činy hodné pokarhania, ale bez trestu, 5) Zakázané činy s trestom, ktorý sa vyžaduje. Tento postup sa postupne udomácňuje v mysliach všetkých islámskych učencov a duchovných vodcov. Ako sami hovoria, načo im je štát (z pohľadu medzinárodného práva), ak tam neplatí islámske právo (šaria). Iotola Chomeni vrátil islam späť na cestu, po ktorej kráčal prorok Mohamed a zlúčil kapitalizmus a islám. O inú cestu sa snažil a snaží Mu’ammad Qadhafi v Líbyi. Ten sa snaží o zlúčenie myšlienok socializmu, priamej demokracie a islámu. Buduje štát, ktorý má plánované hospodárstvo a pritom tam platí islámske právo šaria. Táto myšlienka džamahírie, ako to plukovník volá, však neoslovila nikoho. Okrem Líbye. Ako sme už napísali, za všetko v podaní islámskych učencov môže USA. Podľa pravoverných moslimov za všetko môžu Americkí „bussinesmeni“, ktorí bezohľadne obchodujú so skorumpovanými rodinami Arábie, drancujú krajinu ako aj americkí vojaci, ktorý cvičia vojakov Arábie v službách kálifov, saudov a kráľov a takto im vojensky ako aj materiálne pomáhajú udržovať často „nespravodlivé“ režimy v arabských krajinách. A keď hovoríme o Amerike, tak tú riadi podľa pravoverných moslimov „židovská“ lobby, a preto za všetko môže aj Izrael a židia. Jednoduché a jasné. Aspoň na Weboch islámskych extrémistov. Logiku to má, ale to je všetko. Páčil sa nám v jednej debate pán Šebej. Na podobnú otázku redaktora, že Američania často obchodujú s tými najskorumpovanejšími v Arábii a udržujú s nimi „dobré vzťahy“ odpovedal protiotázkou. A bude život napr. v Saudskej Arábii menej skorumpovaný, keď s nimi prestanú obchodovať Američania? Bude Arábia lepšia? Pomôžu zlé vzťahy medzi Arábiou a Amerikou k zlepšeniu situácie v Arábii? Odpovedí sa nedočkal. Kritizovať vie každý, ale je to málo – potrebné je hľadať riešenia, pre Arabov – ako aj pre celý svet.

Arabský svet je teda pred obrovskou reformou. Potrebuje si usporiadať štáty, potrebuje spravodlivejšie prerozdeľovať bohatstvo štátu, napr. vo forme daní. Ale to všetko bez revolúcie nepôjde. A tá arabská revolúcia nikdy nebola zamatová. Všetko to komplikuje aj náboženstvo, ktoré je vo viacerých ohľadoch radikálne. Chlapci sa tešia na smrť, lebo po mučeníckej smrti pôjdu rovno do raja, kde budú mať dostatok potravy, plno sexu, pohoda a kľud už skoro ako v Amerike. No povedzte, kto by sa na to netešil? Na teplo v záhrade a tmavohnedé a zamatovočierne dievčatá, ktoré sú práve s ním pripravené k svojmu prvému pohlavnému styku. Ak si myslíte, že teraz vymýšľame, ubezpečujeme Vás, že nie. Len citujeme z knihy, na ktorú žiadny Arab nedá dopustiť. Citujeme z Qur’ánu. V Arábii začal mesiac oddychovania a čítania Qur’ánu. Začal najsvätejší mesiac roka. U nás je december, sneh, zima a vianočné nákupy. Prajeme Vám krásny záver roka, nech sa Vám všetko, čo ste si zaumienili v tomto roku dokončiť vydarí a prajeme všetkým krásny a úspešnejší nový rok, ktorý bude bohužiaľ, znova rokom volebným.

Veľa úspechov praje
[Eva a Andrej]