HajaReport 11/2001

Vážení priatelia,

svet sa nám zbláznil, USA reagovala na násilie ako malý chlapec, keď mu vezmú guličky ešte menší chlapci. Bombarduje Taliban a myslí si, že takto niečo vyrieši. Nechceli by sme byť dnes vo funkcii amerického prezidenta. Blíži sa zima a zima v Afganistane býva dlhá a krutá. Rýchla vojna tu už bola, ale nevyšla ani VB ani ZSSR. Preto uvidíme, ako to celé dopadne. Správy nám hlásia o najväčšom bombardovaní v dejinách, a pritom spadne za celú noc 20ks rakiet? Nevieme, čo si máme o tom myslieť. Ale o inom sme chceli. V minulom čísle sme Vám sľúbili opísať vývoj Islamu po prorokovej smrti. Prorokova smrť vyvoláva samozrejme v radoch Islamu krízu. Zomrel bez mužského potomka a bez jasného označenia nástupcu – kalifa. Ako sa tento problém rieši? Dňa 8 júna 632 zasadá v hlavnom meste al-Madína rada predákov rodov, ktorá akousi voľbou či hlasovaním menuje na funkciu kalifa Abú-Bakra. Človeka, ktorý nebol spriaznený s rodom Proroka o nič viac ako ľubovoľný náhodný okoloidúci. To okamžite vyvoláva rozdelenie. Veriaci sa delia na sunnitských moslimov – ktorí prijímajú zásadu voleného a menovaného zástupcu. S týmto postojom ostro nesúhlasia šiitskí moslimovia, ktorí jednoznačne trvajú na pokrvnej línii cez bratranca a zaťa proroka Alího ibn Abí Taliba, ktorý sa oženil s najmladšou prorokovou dcérou Fatimou a mali spolu dvoch žijúcich chlapcov. Títo chlapci sa volali Hasan a Husajn. Trvalo vládu troch kálifov /vládli skutočne krátko/ a Alíh ibn Abí Talib nastúpil na miesto kalifa. To bolo veľké víťazstvo šiitských moslimov. Kalifom bol len v rokoch 656 až 661 n.l. V roku 661 bol zavraždený otrávenou šabľou cháridžovského horlivca. Obe skupiny moslimov od tohto dňa stoja proti sebe. Sunniti si svojho vodcu volia a šiiti sa držia prorokovej línie. Pre nich bol po vražde kaliba právoplatný nástupca prorokov vnuk Hasan a sunniti si zvolili a menovali kalifa z rodu Umajjovcov, bohatých náčelníkov Mekky. Jednota moslimov týmto dňom skončila. Určite aj Vás napadne, že sa nájde niekto kto bude chcieť týchto prorokových vnukov zabiť. A skutočne, napriek tomu, že sa úradu kalifa Hasan dobrovoľne vzdáva, aj on je chladnokrvne zavraždený. Novým kalifom je jeho mladší brat Husajn, ten bol zavraždený umajjovskými oddielmi 10. októbra 680 n.l. Na jeho smrť sa dodnes pozerajú šiiti ako na mučeníka a má na ich život veľký vplyv. Po smrti Husajna nastáva problém aj pre šiitov, kto bude ďalší kalif. Ako sme mali možnosť vidieť, nik sa do tejto funkcie určite netlačil, lebo bola skôr či neskôr, ale skôr skôr, ako neskôr spojená so smrťou. Dnes prevažná väčšina šiitov verí, že existovalo len dvanásť pravých kalifov a ten posledný Muhammad al-Muntazar zmizol (878 n.l.) bez toho, aby zanechal potomka. Tak sa stal skrytým kalifom a nebolo potrebné, aby niekto ďalší z rodovej línie proroka zastával tento úrad. Tento pravý kalif sa má objaviť na konci, aby nastolil krátke milénium pred koncom všetkého. Moslimovia, s ktorými sa stretáme dnes ako s horlivými bojovníkmi za vec Islamu sú v prevažnej väčšine šiiti. Šiitov však zo všetkých moslimov je len 20%, zvyšok 80% patrí k sunnitom. Ak by sme chceli pochopiť Islam ako náboženstvo, museli by sme chápať päť základov ich viery. Ako ten najhlavnejší je to viera v jediného boha. Viera v anjelov (ale aj démonov, ktorých nazývajú džinmi). Ďalej je to viera v prorokov (prvým bol Adam, Mojžiš, Ježiš, Muhammad), viera v súdny deň, viera v božiu vševedúcnosť, predbežnú znalosť a jednoznačné určenie všetkých udalostí, napriek tomu, že človek má slobodnú vôľu. O tom, do akej miery, sa islamské sekty dodnes hádajú. Islam učí, že človek má dušu a tá ide buď do pekla, alebo do rajskej záhrady. Verí aj v deň zmŕtvychvstania (Či nie je v moci Alahovej, aby mŕtvym život dal? Súra 75). Moslimovia veria v posmrtný súd, veria aj niečomu, čo nazývajú trest hrobu. Snáď najlepšie rozpoznávacie znamenie moslima je možnosť mať až 4 zákonité manželky. Mohamed to pripustil pre slabosť tela, ako aj pre to, že po mnohých bojoch ostávalo stále veľa žien bez manžela. Bolo to veľmi praktické. Aj keď súra ženy pripúšťa len 4 manželky, sám Muhammad mal, po smrti Chadíži, niekoľko žien, keď zomrel, zanechal po sebe deväť vdovíc. Jeho snaha urobiť syna však nebola korunovaná úspechom. Preto sa v Islame zakorenila aj iná forma manželstva, a to muťa. Ide o zvlášnu zmluvu medzi mužom a ženou, a to s ponukou a súhlasom s manželstvom na predom stanovený čas so zvláštnym venom za túto službu. Sunniti tento druh manželstvá volajú manželstvo pre rozkoš. Čo je však podstatné, deti, ak z takého manželstva, sú majú rovnaké práva ako deti z trvalých manželstiev. Túto formu manželstva praktizujú aj dnes muži, ak sú dlhší čas preč od manželiek, napr. na práci v Európe. O tom sa presvedčilo už mnoho dievčat ,keď legálne manželstvo v Nemecku bolo v Arábii považované len za manželstvo pre rozkoš. Dnes má Islam tri hlavné zdroje poučenia a duchovného vedenia. V prvom rade je to Qur’án, potom kniha Skutkov Muhammeda, ktoré zapísali počas druhého storočia (moslimského). No a nakoniec je to písaný zákon, ktorý všetko radí do piatich kategórií. 1) Čo je absolútna povinnosť s odmenou a trestom. 2) Záslužné a chvályhodné činy len s odmenou, 3) Prípustné činy – sú právne neutrálne, 4) Činy hodné pokarhania, ale bez trestu, 5) Zakázané činy s trestom, ktorý sa vyžaduje. Ale o tom až nabudúce, možno.

[Eva a Andrej]