Novelizácia zákona o cenách a jej vplyv na riešenie eKasy

Naša strana a vláda prijala zákon o cenách, ktorý má vplyv na pokladničné systémy a pokladne. Ako nám sľubovala vláda, zákon je premyslený a je to ďalší klenot, ktorý prijala táto vláda. V čom spočíva jeho cieľ?  Čítaj viac -> .