O nás…

Spoločnosť Hajasoft, s.r.o. bola profilovaná od svojho začiatku ako spoločnosť, ktorá poskytuje účtovnícke a audítorské služby pre externých klientov a poradenstvo v oblasti účtovníctva a organizácie práce. Hajasoft, s.r.o.  má oddelenie podvojného a jednoduchého účtovníctva. Jeden samostatný pracovník zabezpečuje spracovanie miezd a personalistiky. Majiteľka spoločnosti Ing. Eva Husovská (ktorá podniká v tejto oblasti od 08/1993) je štatutárny audítor SR a certifikovaný účtovník SR.


V súčasnej dobe spoločnosť Hajasoft zamestnáva 7 pracovníkov. Na výpočet podvojného účtovníctva a miezd používame program od spoločnosti MK -soft Prešov (SQL). Jednoduché účtovníctvo spracovávame vo vlastnom programe, ktorý sme si naprogramovali podľa svojich požiadaviek a požiadaviek našich klientov.

Krédom našej spoločnosti je pripravovať ekonomické podklady tak, aby výstupy pomohli podnikateľovi pri podnikaní. Spracovávame účtovníctvo pre podnikateľa,  že plne vyhovuje aj pre finančnú správu, považujeme za samozrejmosť. Klientom našej spoločnosti je podnikateľ, Vy ste pre nás dôležitý, z uvedeného dôvodu naša spoločnosť kladie veľký dôraz aj na rýchle a precízne vypracovanie podnikateľských zámerov, podkladov pre úver alebo dotácie. To je hlavne v tomto čase Covid-19 pandémie veľmi dôležité. Na požiadanie zastupujeme svojich klientov pri jednaní v bankách. V zmysle našej zmluvy ručíme za svoju prácu, ako aj zastupujeme svojich klientov pri konaní na finančnej správe, či poisťovniach.

Za obdobie našej práce (27 rokov) sme svojich klientov zastupovali už v stovkách kontrol, teda môžeme bez váhania povedať, že aj v tejto oblasti máme bohaté skúsenosti pri aktívnom a efektívnom obhajovaní Vašich práv. Aj týmto naším benefitom minimalizujeme Vaše riziko, ktoré je bežnou súčasťou podnikania na Slovensku.


Pre spoločnosti zahraničných vlastníkov, ktoré podnikajú v Slovenskej republike, ponúkame aj službu správy sídla spoločnosti ako aj administratívne a poštové služby.

Teším sa na Vašu návštevu.

Ing. Eva Husovská
štatutárny audítor 0896