Novelizácia zákona o cenách a jej vplyv na riešenie eKasy

Naša strana a vláda prijala zákon o cenách, ktorý má vplyv na pokladničné systémy a pokladne. Ako nám sľubovala vláda, zákon je premyslený a je to ďalší klenot, ktorý prijala táto vláda. V čom spočíva jeho cieľ?

Zákon má umožniť stiahnutie z obehu 1 a 2 centových mincí. Skutočne nič viac. Poviete si čo sa dá na tak jednoduchom opatrení domrviť? No, stručne povedané všetko. Teda poďme postupne.

Bloček sa smie zaokrúhliť, len ak je platený v hotovosti. To znamená, že ak Vám zákazník povie, že bude platiť hotovosťou a potom príde na to, že lepšia bude karta, tak bloček je zaokrúhlený a vy ak zoberiete platbu kartou, tak porušujete zákon o cenách. Podobne je to ak sa zákazník nakoniec rozhodne zaplatiť ceninou (čo je darčeková poukážka, stravný lístok, elektronický čip).
Celková suma dokladu sa môže dynamicky meniť v závislosti na použitých platidlách, čo môže byť zavádzajúce pre zákazníka.
Príklad :
◦ Celková suma dokladu 5,02 €
◦ Pri platbe platobnou kartou zostáva nezmenená 5,02
◦ Pri platbe hotovosťou sa zmení na 5,00
◦ Pri platbe stravným lístkom v cene 2,94 EUR sa zmení na 5,04
Výpočet: (5,02-2,94=2,08 hotovosť zaokrúhlenie 2,08 na 2,10 cena dokladu 2,94+2,10=5,04 €. Uvidíme aké budú pokuty.

Na zaokrúhlenie si vymysleli vlastné pravidlo.
1 a 2 cent nadol na 0 centov, 3 a 4 cent nahor na 5 centov, 6 a 7 cent nadol na 5 centov, 8 a 9 cent nahor na 10 centov. Ak niečo stojí 2 centy, dostanete to zadarmo!

Pri integrácii požiadaviek zaokrúhlenia hotovosti do systému eKasa sa musia riešiť nasledujúce problémy:
– výška zaokrúhlenia sa musí uvádzať na pokladničnom doklade, ale výška zaokrúhlenia sa neposiela na server FS
– na server FS sa odosiela celková cena dokladu po zaokrúhlení , ale položky dokladu bez položky zaokrúhlenia
neexistuje položka cez ktorú by sa zaslala výška zaokrúhlenia na server FS pri zaokrúhlení dokladu
– pri porovnaní údajov zo servera FS – sumár dokladov so sumárom jednotlivých položiek spočítaných z dokladov môže nastávať rozdiel, lebo v položkách nie je zahrnuté zaokrúhlenie
– celková suma dokladu sa môže dynamicky meniť v závislosti na použitých platidlách, čo môže byť zavádzajúce pre zákazníka.

Tešíme sa na 1.1.2022. Strelíme si šampanské a vyhodíme 1 a 2 centové mince.