HajaReport 09/1998

Vážení priatelia,

keď ste nás navštívili v poslednej dobe, asi ste sa nestačili čudovať. Trošku sme si to tu znovu prebudovali. Okrem priestoru sekretariátu vlastne neostal kameň na kameni, ale čo už. Prestavba začala piatok 28.8 a pokračovala v sobotu celý deň tak, aby sme Vám boli k dispozícii zase v pondelok v plnej sile. Prebudovali sme sieť a vyčistili všetky počítače – ktoré boli dvojročným používaním už trošku zanesené. Hovoríme trošku, ale pravda je, že napriek čistote ktorú sa snažíme udržiavať boli zasra…., že až. Každý kábel siete bol prehliadnutý a premeraný a potom (až bol OK) sme ho znovu zaradili do siete. V prvej miestnosti – hneď proti schodišti – sedí Mário Bendík – náš firemný sekretár, Mário sa o miestnosť delí s nami – Evou a Andrejom. Vo vedľajšej miestnosti sedí p.Kapcová a sl. Žofčáková.  Jedno pracovné miesto je v uvedenej miestnosti ešte voľné – dúfame, že nie už dlho. Uvedené miesto chceme až do príchodu ďalšej kolegyne využívať vtedy, keď si nejakým omylom odstavíme počítač alebo sa nám niečo pokazí. Do poslednej miestnosti sa dostanete len cez chodbu. V tretej kancelárii sídli oddelenie jednoduchého účtovníctva. Zatiaľ v uvedenej kancelárii pracuje p. Rozmanová a p. Vardžíková. Aj tam máme ešte pripravené jedno pracovné miesto, aj keď bez počítača.

V prílohe HajaReportu je aj vyhodnotenie dotazníka. Ako to teda dopadlo? Ako sme vyhodnocovali? Aké pravidlá platili? Radi Vám o tom porozprávame. Ale najprv čísla:

 

Počet rozposlaných dotazníkov: 64
Počet prijatých dotazníkov: 16
Percentuálna návratnosť dotazníka: 25%

 

Ako vidíte z prvého percenta, správame sa úplne rovnako ako na celom svete. Nakoľko dotazník dostali všetci naši zákazníci, ktorých sme evidovali v našej odberateľskej databáze, návratnosť spĺňa naše predpoklady. Je teda predpokladane malá. Ale poďme ďalej. Každá otázka mala tri odpovede. Za každú odpoveď, ktorú ste zaškrtli sme pridelili jeden bod. Ak ste v uvedenej otázke zaškrtli dve odpovede (alebo rozhranie otázky), delili sme počet bodov a prideľovali sme po polovici. Presné znenie dotazníka aj s percentom odpovedí si môžete prečítať na druhej strane HajaReportu. V úvodníku by sme to radi len slovne skomentovali.

O našej spoločnosti ste sa dozvedeli od nás osobne, nakoľko sme Vašimi osobnými známymi. Postupne však rastie aj skupina, ktorú ste nám doporučili Vy – naši zákazníci a viac ako jedna štvrtina z Vás reagovala na reklamu v novinách. To nás samozrejme zaväzuje pracovať tak, aby ste nás trvalo mohli doporučovať, ale aj míňať nejaké to percento výnosu na reklamu v novinách.

V druhej otázke panovala úplná jednota. Teda úplná nie, nakoľko jeden z Vás to nevie  posúdiť a zároveň nám doporučuje, aby sme HajaReport prestali vydávať, lebo – žiadne zaujímavé informácie. Skoro 94% z Vás nás však nabáda, aby sme pokračovali vo vydávaní nášho časopisu. No čo, ak sa zmení minister, zaevidujeme náš  samizdat aj na ministerstve kultúry. A keď dáme aj národnostnú prílohu, možno vydupeme aj dotáciu. Uvidíme ako bude. Lepšie už bolo.

V tretej otázke 67% Vás odpovedalo, že sme známa spoločnosť v oblasti, v ktorej podnikáme. Ani jeden z Vás neskočil na provokáciu, ktorú sme si dovolili a neoznačil nás za poprednú spoločnosť. Sme radi, ale budeme sa snažiť. Možno až budeme zamestnávať 63 tis. ľudí v 134 štátoch sveta, tak to aj bude pravda.

V ďalších štyroch otázkach vládne jednota. Organizáciu práce, umiestnenie, komunikáciu a ochotu pracovníkov hodnotíte ako dobrú.

Čo sa týka produktu z nášho portfólia, 50% využíva jeden produkt. Sme radi, že 33% z Vás uvažuje aj o ďalšom.

Najviac nás potešilo to, že 84,38% zákazníkov sa označilo ako spokojný a stály zákazník.

Informácie, ktoré dostávate, hodnotíte nad cenu alebo v cene ktorú platíte. Sme radi, ale aj tak budeme vymýšľať ako zlacnieť našu prácu. Platiť menej a zarobiť viac, to je celosvetový trend.

Prajeme Vám po dovolenkách pevné zdravie, veľa pracovných úspechov a Viac  šťastia ako mal p. Rusko s Markízou Slovakia, s.r.o. Boli sme presvedčení, že s.r.o. môže len podnikať alebo skrachovať, že s.r.o. môže skrachovať tak, že niekto odpredá podiely spoločníkov iným „spoločníkom“, to sme netušili. Čo všetko ešte nevieme.

Stretneme sa po voľbách priatelia.

Eva a Andrej