HajaReport 08/1997

Vážení priatelia,

v minulom čísle sme začínali tým, ako sa tešíme na leto. Škoda len, že trvalo dva dni. U nás vo firme sme ale optimisti a  veríme, že keď nebolo poriadne leto, určite bude pekná jeseň. Nebudú záplavy a chceme dúfať, že sa už nebudú lámať rekordy 100-ročnej vody. Užili sme si veru poriadne. Človeku sa až nechcelo zapínať televízor. Ale život sú aj záplavy. Vcelku zaujímavé bolo ale pozorovať postoj jednotlivých vlád. U nás na Slovensku sa ani nedialo nič moc. V prvých dňoch záplavy nereagovala ani armáda ani naša vládna koalícia. Prvá zareagovala Markíza – Nový čas – Fun rádio. Ich konto cez nadáciu Harmony bolo viac ako jasným vyjadrením toho, že tieto najväčšie masmediálne inštitúcie nie sú spokojné s  prístupom našich mocných k  povodniam. Podľa nás konto splnilo svoj účel. Nakoľko niektorým spoločnostiam poslať čo len korunu na Konto pomoci sa vyslovene nedoporučovalo, museli vzniknúť dalšie kontá. Veď nedáme peniaze Dvorskému, ktorý nepochopiac skvelé plány nášho kabátového ministra si kľudne vystúpil z  opery SND a spieva si, ako by sa nič nestalo, vo Viedni. Preto vznikli a  začali sa propagovať aj ďalšie kontá.  Konto SČK, VTV, …  a ďalšie. Ako sme sa dozvedeli zo správ, našincovi nie je nič cudzieho cudzie. Do ulíc a  vchodov našich domov zavítali aj iní kontári, pod záštitou pomoci Tichému Potoku zbierali si na pivo alebo aj niečo tvrdšie. Aj na uvedené správanie existuje pomenovanie. Píše sa hyenizmus. To slovo vyzerá rovnako zle ako konanie, ktoré zastupuje. Ale aj to je život. Slovensko je teda znovu chudobnejšie o  pár miliárd. Veď ľudia, ktorí nemajú strechu nad hlavou, si pravdepodobne ako prvé nebudú kupovať zmrzlinu od Algidy. Celá táto situácia nám pripomenula starý dobrý vtip z  obdobia plánovaného hospodárstva. Proti myšlienke komuniznu už bojujú na celom svete len štyria nepriatelia – Jar, Leto, Jeseň a Zima. Na vybudovanie tajných zariadení a sietí tajných agentov SIS vláda vyčlenila 900 mil. Sk na rok. Na pomoc pri povodni vláda prijala ešte lepšie stanovislo: každý, kto má škodu nad 100  000,- Sk dostane od vlády jednorázovú pomoc 10  000,- Sk – teda desatinu. Koľkých ľudí by takto vláda mohla odškodniť, ak by bola ochotná rozdať rovnaké peniaze ako dala SIS? Jednoduchá matematika.

900  000  000  / 10  000  =  90  000

Bude na Slovensku 90  000 rodín, ktoré vláde preukážu svoju škodu? Nevadí, ak nebude. Ostane o rok viacej SIS. Hovorí sa, že priateľov spoznáš v čase tiesne. A  Slovensko je o jednu tieseň a jedno poznanie bohatšie. Peniaze nie sú skutočne všetko.

Máme po dovolenkách a po optimizme. Veríme, že aj Vy ste si oddýchli a v plnej sile sa pustíte do získavania dalších ziskov a strát. K tým ziskom Vám prajeme veľa úspechov.

Eva a Andrej