HajaReport 04/1998

Vážení priatelia,

konečne máme po marci. Dane a daňové priznania sme odviedli štátu a ostal v nás len príjemný pocit a vo firme prázdne bankové konto. Nuž čo, aj to je demokracia karpatského typu. Tento mesiac sme sa dozvedeli potešujúcu správu. Naša Vlado vláda chce znížiť daň z príjmu právnických osôb o neuveriteľných 10%. Teda zo 40 na 30%. Dobrá správa, že? Ďalej sa však písalo, že štát predsa nemôže prísť o tieto dane a preto sa ‘úmerne‘ zvýšia dane zo mzdy, ako sa uvažuje aj so zvýšením spotrebných daní a DPH. Proste zase ťah na zaplakanie. Keď dnes rodiny alkoholikov a narkomanov (fajčiarov) žili len zo sociálnej podpory, budú žiť aj ďalej. Len tá podpora bude musieť byť vyššia, lebo ocko či mamka viac prepije. Zatiaľ nik nechápe, že nie je rozhodujúce percento, ale absolútna hodnota v korunách či inej mene. Ak dáme niekomu odvody zo mzdy a odvody do fondov vo výške 50% a ešte chceme zvýšiť… nevieme, kde je miera. Ak by to bolo menej, možno by to viacej ľudí motivovalo pracovať a v absolútnej hodnote by  sa vybralo viac daní. A naopak. Ak má niekto, za to že mu štát umožnil pracovať, zaplatiť celý zárobok a potom ešte aj pokutu za to, že to nestihol v termíne, asi sa na celú robotu vykašle a hodí sa na sociál…

Ale na volebnom stretnutí priaznivcov to vyzerá veľmi dobre. Znížime dane o 10%. Hurá, hurá hurá. A prečo zarobíš menej? Za to môže podnikateľ. Nechcel kryť zvýšené odvody zo mzdy zo svojho zisku. Hovado.

Ale veď podnikateľov je len 5%. Pre volebné preferencie absolútne nezaujímavé číslo. Nuž čo, aj to je demokracia karpatského typu. Pri tejto príležitosti si stále spomenieme na výpočet zárobok fakturovaný – zárobok minutý. Dovolíme si aj Vám ho predložiť. Predstavte si, že jeden pracovník Vám do firmy prinesie nadhodnotu 25 000,- Sk. Celkom slušné číslo. Ak má firma 20% réžiu (nájom, energie, doprava), je dobrá. Aj štát pripúšťa 20% ako paušál. Teda po odpočítaní réžie ostane 20 000,- podnikateľ nechce nič, teda celý tento zárobok chce dať ako mzdu pracovníkovi, ktorý tieto peniaze vyrobil. 38% je firemný odvod do fondov. Ostáva teda 12 400,- a 12% sú odvody pracovníka, ktoré má na výplatnej páske. Ostane teda 10 912,- . Z týchto peňazí si náš pracovník zaplatí tovar, na ktorom je približne 18% DPH a spotrebnej dane (6%;23%). Na minutie mu ostane teda presne  8 947,84,- Sk. Koľko teda zarobil štát? Odpoveď je jednoduchá. Z prvých 5 tisíc zarobil len DPH. To je približne  900,- Sk a potom je to už len rozdiel 20000,- a 8 947,84, čo sa rovná  11 052,16 Sk. Spolu je to  11 952,16 Sk.

Bilancia:

Podnikateľ (kapitalista)                   0,-

Pracovník (vydieraný)               8 947,84

Štát (ochranca vydieraných)   11 952,16

A tieto dane sa majú ešte zvýšiť. Bože, ako radi by sme žili na dobrom feudálnom majeri a odvádzali svojmu pánovi kresťanských 10%. Nuž čo, aj taká je demokracia karpatského typu. A ešte posledná otázka. Aký obrat je potrebný na to, aby pracovník vyrobil 25 000,- Sk. Aj teraz nasleduje bilancia:

pri rabate 6%                416 666,- Sk

pri rabate 10%              250 000,- Sk

pri rabate 15%              166 666,- Sk

pri rabate 20%              125 000,- Sk.

Uvedené ceny sú samozrejme bez DPH a uvedené percentá sú skutočne rabatom (nie prirážkou).

Ako z uvedených čísel jednoznačne vyplýva, štát si skutočne na týchto daniach nepríde na svoje ani čo sa týka percent, ani čo sa týka korunovej hodnoty. Je skutočne bezpodmienečné nutné, aby sa uvedená bilancia zlepšila v prospech štátu. Nevieme prečo, ale nemôžeme sa zbaviť pocitu, že súčasná vládna garnitúra chce previesť bremeno daní na všetkých občanov, a to preto, lebo ukrátiť jedného podnikateľa o 1 000 000,- Sk na dani z príjmu nie je jednoduché, ale ukrátiť o 2 Sk – milión  zamestnaných ľudí je asi jednoduchšie a ešte ‘zarobíme‘ milón. BINGO.

            Prajeme Vám do podnikania veľa optimizmu a keď sa bude hovoriť o znížení daní pre právnické osoby s výhľadom do roku 2002, už budete vedieť, o čom je reč.

Veľa šťastia a lepšie bilancie ako dnes Vám prajú

Eva a Andrej