HajaReport 03/2003

Vážení priatelia,

a máme tu konečne marec. Skončila zima, na ktorú sme sa celkom tešili a začala jar. Zima bola celkom dobrá, predpokladali sme veľa snehu, ale počasie je to jediné čo nevieme predpokladať a je to dobré. Zalyžovali sme si skutočne dobre, a veríme že ešte zalyžujeme. Aj u nás si chrípka vybrala svoju daň. Najprv to položilo Evu a postupne aj skoro všetkých ostatných. Nenakazili sa len jedinci, čo majú celkom zdravé organizmy (zlá zelina nevyhynie). Ale čo už, aj choroba musí byť. Veríme, že sme si svoj diel nešťastia už vyčerpali a už nás čakajú len šťastné začiatky. Ako hovorí klasik: „Ak niečo začína dobre, skončí sa to veľmi zle a ak sa niečo začína zle, skončí sa to ešte horšie“. Proste všetko zlé sa len na horšie obráti. Tešíme sa na dobu, keď sa bude konečne spracovanie účtovníctva zjednodušovať a nie komplikovať. Sme o tom presvedčení, že aj také obdobie musí prísť, lebo v našich ekonomických zákonoch sa už skutočne nedá orientovať. A to máme ešte tú výhodu, že sme tu boli od začiatku. Ako sa v spleti našich paragrafov orientuje „inostranec“, to si ani nevieme predstaviť. A zahraničný kapitál potrebujeme ako soľ. Aspoň tak vravia na úrade vlády.

Páči sa mám „humbuk a následné veľké ticho“ okolo elektronického podpisu. Možno sa pamätáte na bývalého ministra p. Haracha, ktorý po prijatí zákona rozprával ako sa všetko v obchodnom styku a styku so štátnou správou zjednoduší a hlavne zlacnie. Dodnes nie je schválená žiadna certifikačná autorita, ktorá by vydávala overené elektronické podpisy. Podpis si môžete vygenerovať aj sám, môžete si ho zapísať na disketu, disk alebo najlepšie na inteligentnú čipovú kartu. Ale to je tak všetko. Na Slovensku zatiaľ nie je nikto, kto by Vám Váš verejný elektronický podpis certifikoval. Spojil ho s Vašou osobou. Celá filozofia podpisu je v tom, že existujú dva súbory; jeden Váš súkromný (privátny) a ten nemá nik. Tento súbor Vám slúži na „podpísanie“ dokumentu. Na základe podpisu dokumentu sa vytvorí tretí súbor (ale nemusí to tak byť), ktorý jasne hovorí kto a kedy tento súbor podpísal. Skontrolovať je to veľmi jednoduché, kto to podpísal Vám povie každý program na el. podpis, nakoľko podpis obsahuje aj meno, priezvisko a email podpisovateľa, ako aj kto podpis certifikoval – certifikačnú autoritu. Potom len stačí zájsť na Web a stiahnuť si verejný kľúč, ktorý certifikačná autorita musí mať verejne prístupný v svojom archíve. A na rok/polrok je pokoj. Verejný kľúč Vám jednoznačne povie, či sa dokument od podpisu nezmenil. Odpoveď je jednoduchá: OK alebo .not.OK Tak by to malo pracovať a pracuje. Ale u nás nie je žiadna certifikačná autorita, teda žiadny podpis nie je platný všeobecne (ak si ho vymeníte z rúčky do rúčky, to sa samozrejme dá a používa to už roky v „I-bankingu“ každá banka (aj Ukrajinská) ). Zákon nerieši ani ako sa súbor napr. Excela (faktúra) zaúčtuje. Vytlačí sa na papier a čo??? Je to podpísaný originál?? Ťažko. Teda jediným riešením je elektronická podateľňa? Ale to si v malých firmách ani nevieme predstaviť. Verejné el. podateľne? Kto ich bude prevádzkovať a za čo? Zadarmo? Asi ťažko. Keď sa na to tak pozrieme, asi stále najlepší bude ten kabelový prenos, zabaliť do kabely a preniesť na daňový úrad.

Veľa úspechov aj po podaní daňového priznania klasickou formou Vám prajú
[Eva a Andrej]