HajaReport 04/2003

Vážení priatelia,

prežili sme ďalšie daňové priznanie. Všetci sme sa priznali a cítime sa tak lepšie. Predsa len spoveď je spoveď, či je to už o hriechoch alebo o číslach. Každého zaujíma to jeho. Kňazov zaujímajú hriechy tela a ducha a daňových úradníkov zaujímajú naše podnikateľské hriechy. Kde, koľko a komu sme dali a prečo a načo a začo. Pamätáme si na jednu daňovú kontrolu, ktorá polemizovala, či bolo vhodné dať nejaké nie malé peniaze do akcie v susednej krajine, keď ako sa ukázalo neskoršie, veľa obchodov tam nenarobíme. Z jej pohľadu správanie podnikateľa bolo veľmi neefektívne, lebo predaj za ďalší rok mu nevrátil ani zriaďovacie výdavky, ktoré mal v danej krajine pri zavedení pobočky. Uvedené náklady považovala teda za prehnané a chcela ich výrazne krátiť. Z omylu sme ju vyviedli jednoduchou otázkou. Prosím Vás, dnes ideme na trh do Ruska. Máme ten a ten plán. Presadíme sa? Oplatí sa nám to? Budeme úspešní? Viete nám to povedať? Nevedela. Všetko sa lepšie hodnotí po dvoch rokoch na kontrole, ako v reálnom čase. Naše náklady neboli krátené, nakoľko sme vedeli presne zdokladovať, koľko sme mali kontraktov, aké boli naše možnosti v danom obchode, bohužiaľ to nevyšlo. A to je už to podnikateľské riziko. A to musí akceptovať aj tento štát. Náš parlament a naši králi nechcú akceptovať, že aj oni majú niesť zodpovednosť za svoje riziko. Ak máme zlý systém súdnictva, a preto je vymôcť napr. nezaplatenú faktúru v reálnom čase prakticky nemožné, tak je to chyba aj systému, ktorý je v správe štátu. Ak by sa tento štát správal zodpovedne, tak by minimálne vrátil podnikateľovi DPH, ktorú mu on odviedol a nikdy ju vďaka tomu, že štát nefunguje, nedostal. Podobne je to pri zmenách zákonov. Vždy je dopad aj na podnikateľa. Každá zmena zákonov vyvolá náklady v podnikateľskej obci. Sú to náklady na zmenu organizácie práce, školenia pracovníkov, zmeny v programovom vybavení, zmeny vo výrobnej dokumentácii a tak podobne. Každý ekonóm vie, že každá zmena niečo stojí. Preto zmena musí stáť za to, aby sa oplatilo meniť. Ale naše zmeny sú veľmi často nanič. Zákon, ktorý sa prijal v januári, sa novelizuje vo februári. Za dva roky má zákon aj dvanásť dodatkov a noviel. A stále tá istá skupina pracovníkov ministerstva pripravuje ďalšie a ďalšie zákony a novely. A samozrejme plačú, že majú práce ako otroci a za túto prácu majú malo peňazí. Máme na to úplne iný názor. Za každú novelu k novoprijatému zákonu by sme navrhli prepustiť niekoho, kto to tak blbo pripravil. A niekto musí byť zodpovedný aj za to, že prebehlo medzirezortné pripomienkové konanie a tam sa to neobjavilo a nezakomponovalo do návrhu zákona. Ale to u nás neplatí, a preto sme tam, kde sme. Na úrovni banánových republík. Kde jeden deň niečo platí a na druhý neplatí. A naše ťažko zarobené peniaze nedávame do inovácií, pokroku či výskumu, ale len a len do vynucovaných zmien ktoré sú potrebné nie na rozvoj, ale už skutočné len na zachovanie skapínania ekonomiky. V ľudskom spoločenstve, ak má fungovať, platí jeden zákon. Je to zákon, že každému jednotlivcovi, či skupine v rámci spoločenstva má byť dovolená len tá činnosť, ktorá spoločenstvo neohrozuje a ktorá spoločenstvo nebrzdí v rozvoji. Podporovaná má byť tá činnosť, ktorá spoločenstvo posúva dopredu ako celok a zároveň podporuje jednotlivcov. Sme presvedčení, že je veľkou chybou Slovákov, ako národného spoločenstva, že naše spoločenstvo nie je tak silné, aby zabránilo neschopným, alebo všetkého schopným jednotlivcom, nás ohrozovať a brzdiť. Preto dokiaľ sa nezbavíme závisti a nenávisti, nepokročíme. Ak sa niečo zlé stane susedom, je veľa Slovákov potešených, hlavne ak ich nemali radi. A ak s nimi dobre vycvičí štátny úradník, sme nadšení. Ale ak ich ten štátny úradník zabrzdí v prospešnej činnosti, nemali by sme tak konať. Veď o deň, týždeň, či mesiac sa to isté môže stať nám. A možno nás vycvičí ten istý chmuľo len preto, že mu iný chmuľo z Bratislavy či Bruselu dal tú možnosť. Keď sme sa už priznali daňovo priznajme si aj to, že sme členmi spoločenstva, a že pokrok spoločenstva je dobrý aj pre nás. Ak sa budeme mať všetci dobre, to je aj pre nás osobne to najlepšie.

Krásnu jar Vám praje spoločenstvo s názvom HajaConsult.
[Eva a Andrej]