HajaReport 01/2004

Vážení priatelia,

a máme tu nový rok. Rok, od ktorého mnoho očakávame a troška sa toho nového aj obávame. Je to rok nášho vstupu do Európskeho spoločenstva. Budeme v Európe a bude nám hej… Alebo nebude? Ťažko povedať. Nový rok je o tom, že podmienky na podnikanie sa znova pritvrdili. Celé Slovensko snáď najviac diskutuje o znížení nemocenských dávok a ich preplácaní zamestnávateľom. Tu u nás sa na to dívame ako na vec celkom nutnú. Podobný systém funguje všade vo vyspelej ekonomike. Okrem americkej. Tam ale majú zamestnávatelia iné mechanizmy. Napr. v Amerike nie je garantovaná štátom doba zamestnania. Štát garantuje len minimálny zárobok na jednu hodinu. Ale ak nebudeme dobre pracovať, tak zamestnávateľ nás nemusí prepustiť, stačí, že nám nepridelí žiadnu prácu. Určite ste sa čudovali, keď v amerických filmoch sa predavačka bála manažéra ako četra, že ju pošle za kecanie domov. Aáááá o tóóóóóm to je, ako hovorí p. Pitkin. Štát garantuje hodinovku a ostatné ostáva v kompetencii zamestnancov a zamestnávateľov.

Preplácanie dávok zamestnávateľom je v princípe to isté čo bolo, len košík sa nám výrazne zmenšil. Niekedy sa čerpalo zo štátneho a „nikoho to nebolelo“, ale dnes je to z nášho a bude nás to bolieť. Chvíľku. Potom sa v tom naučíme plávať. Páčilo a páči sa nám ustanovenie zákona, ktoré hovorí, že zamestnávateľ má právo zastaviť vyplácanie dávok, ak je presvedčený, že je PN-ka zneužívaná. A ak sa to zamestnancovi nepáči, on nás musí dať na súd. A on musí dokázať, že podmienky neporušil. A stačí svedectvo dvoch ľudí a už nedokáže nič. Dobré nariadenie. Konečne zamestnávatelia neťahajú za kratší koniec. Preťaženosť súdov je v tomto prípade na náš prospech. Ľudia sa majú dohodnúť. O tom to je. Preferuje sa dohoda pred nedohodou a to je dobré ustanovenie. Veď ako môžem pre niekoho pracovať a pritom predpokladať, že sa nedohodnem v takej vážnej otázke, ako je moje zdravie. Ak to tak je, tak asi nie som ten správny človek v tej správnej firme. A žiadny súd na tom nič nezmení.

Sme radi, že minister financií konečne prestal tolerovať rôzne ťažko definované kúsky daňových kontrolórov a ich právnikov. Konečne aj štát, aj keď je pravdou, že hlavne pod tlakom EÚ, prijal zákon o náhrade za škody spôsobené daňovým úradníkom. A zákon ide ďalej a priznáva aj škodu štátu a umožňuje žalovanie konkrétneho pracovníka o náhradu škody (štátom). To je dobré. Na kontrole teda štát tiež začal podporovať slušnosť a dohodu proti netolerancii a arogancii, či už z pozície kontrolovaného či kontrolujúceho.

V neposlednom rade je dobrá správa, že štát prestáva zdaňovať dividendy (ako aj podiely zo zisku u s.r.o.). Tento príjem je oficiálne nezdanený. Podobný zákon v Európe majú len v Holandsku. Tento zákon a 19% daň z príjmu robia našu krajinu ideálnou na investovanie pre menšie spoločnosti s výnosom do 50 mil. Sk. Týmto investorom sa neoplatí zakladať si firmy na Cypre, či iných ostrovoch. A na veľké investície tu máme zákon o investičných stimuloch. A ako sme presvedčení to nám skutočne pomôže v tom, že tu budú chodiť aj menší podnikatelia zdaňovať svoje aktivity.

Čaká nás ťažký, ale krásny rok.
Veľa šťastia praje Eva a Andrej
.