HajaReport 12/2002

Vážení priatelia,

a máme tu koniec roka 2002. Posledný mesiac v roku je troška uponáhľaný, ale je krásny. Zaujímaný je pre nás aj naše deti, nakoľko budú mať prázdniny a trošku viac voľna ako inokedy. Škoda len, že nám zatiaľ nenapadol sneh, a preto o lyžovačke na Slovensku môžeme iba snívať. Nevadí, od veľkého Rusa príde tuhá zima a o ostatné sa postará príroda, alebo snežné delá. Všetci veríme, že Nový rok bude aspoň v Tatrách na snehu. Tento rok je rok prelomový. Zdražuje sa elektrina, benzín aj teplo. Je skutočne až na zasmiatie, že privatizácia rozvodných závodov priniesla nie pokles ceny za prepravu energie, ale jej nárast. Investor chce zarobiť a chce si svoje investície vrátiť. Podobne zle sú na tom s investovaním v telekomunikáciách. Materská firma má skutočne veľké problémy a investičné peniaze už nedostane. DT spolu so svojou internetovou divíziou T-Online vykázala, ak máme veriť burzovým správam, najhorší konsolidovaný hospodársky výsledok za celé obdobie podnikania. To sa samozrejme odzrkadlí aj na Slovensku, kde ST so svojou internetovou divíziou ST-Online síce vykazuje zisk, ale nakoľko je materská firma zadlžená, nemôže, a pravdepodobne ani nechce, plniť investície, ku ktorým sa zaviazala. Podľa našich informácií je nemecký investor presvedčený, že priemerný účet na jednu prípojku by nemal byť nižší ako 35€. A dokiaľ to tak nebude, investor nebude spokojný. Ak si prenásobíte 35 * 41,66 = 1458,- Sk. Ich celý marketingový program je zameraný na tento cieľ. Veď počítajte so mnou. 800,- Sk poplatok za ISDN prípojku, 100 alebo 300,- Sk doplatok za zvýhodnený internet. A to je spolu 1100,- Sk, a to sme ešte netelefonovali. Na tento balík navesia ešte minúty v miestnom volaní a nakoniec dostanú tú investorom stanovenú cenu. Samozrejme bude stále klesať počet prípojok, ale s tým sa ráta. Nie je telefón, nie je údržba, nie sú zamestnanci a samozrejme nie je tlak na investície. A investície je to, na čo DT dnes skutočne nemá. Určite sa pýtate načo bolo dobré telekomunikácie privatizovať? Napriek tomu, že investor neplní to, čo sľúbil je to dobré, že je to sprivatizované. ST nakupujú zahraničné hovory podstatne lacnejšie, zaviedli nový ekonomický a produkčný systém, ktorý im umožňuje nové programy. Vyškolili pracovníkov, ktorí dnes jednajú skutočne profesionálnejšie. Ich podnikanie sa stáva efektívnejšie. Najhoršie pre nás je, že štát si v nich zachoval ešte majoritu. Štát ako majoritný akcionár má zo zisku podstatnú časť. A samozrejme nechce, aby ST stratili monopol. A to bráni vstupu ďalších operátorov a následne  zníženiu ceny. A tak je to všade, kde si štát zachoval 51% podiel. Preto sme za rýchlu a efektívnu doprivatizáciu týchto nezmyselných podielov, ktoré sme dostali ako danajský dar. Tieto podiely sa samozrejme budú predávať veľmi zle a často pôjdu riadne pod cenu. Najefektívnejší spôsob je predávať podnik po cca 27% balíkoch na burze cenných papierov s tým, že pred prvým predajom je investorom jasné, že chceme predať napr. 81%. Akciová burza ale u nás nefunguje a tento spôsob prináša málo provízií, a preto je pre Slovensko neprijateľný. Napriek nie veľmi ružovým vyhliadkam, prajeme všetkým úspešný rok a nádherné sviatočné dni.

Všetko naj… želá
Eva a Andrej