HajaReport 11/1995

Vážení priatelia,

      máme ten samostatný slovenský priestor, a preto čakám, kedy kto – ale očakávam, že MATICA – začne z nášho slovníka vylučovať medzinárodné výrazy ako aj výrazy české, nemecké a poľské. Potom si budeme musieť dať pozor, aby sme hovorili o patrole a nie o stráži, aby sme hovorili o  vytváraní a nie o kreovaní, aby sme hovorili o znovunarodení a nie o reinkarnácii a aby sme hovorili … ako povieme slovensky november? V  susedných Čechách to už dávno majú za  sebou. Myslím dobu „počešťovania“ medzinárodných výrazov. Zasa nás predbehli, a to skoro o celé storočie. Je pravdou, že do dnešných dní sa nič z  počešteného už vlastne ani v Čechách nepoužíva, ale nuž, čo už, oni to štádium majú za sebou a my SLOVÁCI ešte nie. Ale klamem, z doby českého osvietenia sa niečo používa, a to názvy mesiacov. Ako jediný na svete majú LISTOPAD. Nádherná vec nie? Ak sa teda chceme odlišovať od slovanského, ale aj sveta používajúceho nemčinu a angličtinu, mali by sme si vymyslieť vlastné názvy mesiacov. Ale zasa by sme neboli originálni. Boli by sme už len druhí. Teda neviem, či je to dobrý nápad. Uvidíme, čo MATICA.

        Teda, keď ešte môžeme slobodne rozmýšľať a hovoriť ( slobodne neznamená voľnomyšlienkársky ), radi by sme Vám rečou súčasnej vládnej garnitúry oznámili, že sme (Eva a Andrej) nakreovali novú firmu. Naša nová spoločnosť vznikla špeciálnou reinkarnáciou fy. Hajasoft a má názov Hajahard. V čom je naša reinkarnácia špeciálna? Jej špecialita je v  tom, že jej vytvorenie nemá za následok záhubu pôvodného subjektu. Nie je to teda to slávne zahynul kráľ, nech žije kráľ. Eva aj Andrej veria, že sa obidvom fy. bude dariť dobre a spolu vyrastú ako najkrajšie dievčatá na ulici, meste, štáte, Európe …. Poviete si: „Načo je ten dualizmus dobrý“? Radi Vám na túto otázku odpovieme. Na  žiadosť niektorých zákazníkov sa prihlásime s firmou Hajasoft na platenie DPH. To však nebude vyhovovať všetkým našim zákazníkom, hlavne ak ste neplátca DPH. Potom teda dobre padne, ak budeme mať novú firmu, napr. Hajahard, prostredníctvom ktorej Vám budeme môcť fakturovať naše služby bez dane. Pre nás je to síce komplikácia s  dvojitým vedením účtovníctva, ale ako sa hovorí: „Náš zákazník, náš pán (naša milá zákazníčka, naša dáma)“.

      Teda naší milí zákazníci, dámy a páni, od 1.12.1995 bude fy. Hajasoft plátca DPH, bude mať pridelené DIČ a všetky nasledujúce somariny, aby sme mohli našej milej republike zadarmo vyberať daňové poplatky, ale hlavne, aby sme neprerušili ucelenú reťaz plátcov. Ak by ste si priali, aby naše faktúry nevykazovali DPH, oznámte nám to a  my Vás presunieme do neplátcu DPH našej mladšej sestry fy. Hajahard spol. s r. o. Veríme, že dve fy. Hajasoft a Hajahard, plátca a  neplátca DPH vyriešia všetky naše a Vaše problémy s  fakturáciou. Prajeme Vám aj sebe úspešný rok a zvládnutie toho novembrového predvianočného „srabu“. Teda, ak Vás môžme poprosiť držte nám palce.

Eva a Andrej