HajaReport 10/1996

Vážení priatelia,

a máme tu jeseň. Aspoň, že na prírodu sa dá občas spoľahnúť. Niekde som čítal, že na začiatku roka sme neprestavovali letný čas, ale prestavili sme si hodinky na letný nečas. Bolo to tak. Také mrzké leto už dlho nepamätáme. Všetci sme čakali aspoň na to leto „babie“, a  neprišlo. Ale, veď sa dočkáme. Čo je nového v Hajasofte? Vlastne nič. Práce máme stále dosť a peňazí máme stále málo a málo. Ale to je už vlastnosť nás, podnikateľov. Žijeme úplne iný život. Za socializmu sme mali úplne iné starosti a  hodnoty. Život sa nám poriadne zmenil. Nik z nás by nemenil a nechcel sa vrátiť do obchodu spred desiatich rokov. Meníme sa, aj keď je pravda, že na náš vkus veľmi pomaly. Predstavte si, že by ste za socializmu vyhrali 14 mil. Kčs. Čo by ste s  nimi urobili? Smiešna predstava, kúpili by ste si asi dom, auto, možno chatu a určite by Vám 12 mil. Kčs ešte zvýšilo. Koruna nebola zameniteľná, iba ak za tuzexové poukážky (bony). Mali by sme neriešiteľný problém. Za socializmu sme peniaze nepotrebovali. Práca bola povinnosťou a  nemohli sme len tak ostať doma len preto, že máme peniaze. Bez povolenia by sme boli hneď príživníci a za to bola basa až na 2 roky. Dnes by sme vedeli čo s peniazmi. Určite by sme ich nerozhajdákali na somariny, ale vrazili by sme ich do obchodu. Business of business. Rýchlo sme si zvykli, na základnú Marxovu poučku o kapitáli. P  =  P  +  P‘. Teda, povedané po slovensky, správne investované peniaze vyrábajú nové peniaze. Vytvárajú nadhodnotu. Tomu všetci rozumieme. Slová ako kapitál, výnos, zis, strata sa natrvalo usadili v  našom slovníku. Celý svet (okrem Kimovej Kórei a Fidelovej Kuby) buduje kapitalizmus. Niekde sa vyrába, a podľa vzorca P=P+P‘ sa musí vyrábať stále viac a  viac. Aby sa zabránilo kríze z nadvýroby, buduje sa informatika. Rozvoj spojov zaznamenal rozmach ako nikdy. A to nehovorím o Internete. Rozhovor v  reálnom čase za miestne hovorné. Informatika, fenomén 20.  storočia, je slúžkou na to, aby sme ešte vedeli, kde sa dá umiestniť náš tovar. Aby sme mohli vyrábať naplno a stále viac a viac. Kapitalizmus, ktorý bol v  útlme, sa prebral do recesie pádom Berlínskeho múru. Otvoril sa nenasýtený trh východnej Európy a Ruska. Všetko nabralo na obrátkach. Západné banky poskytujú svoje peniaze z nadhodnoty nám. Na obnovu a  rozvoj. Úrok je prijateľný, 8%-12%. Aj my sme sa zapojili do honby za predajom a  hľadania odbytiska pre svoje výrobky. Na Západ sa dá len kvalitou a cenou. Ostal nám teda Východ. Ono je veľmi tažké rozhodnúť či lepšia je talianska, ukrajinská alebo čínska mafia. Ako to vidíme, za chvíľu nám zemeguľa ako odbytište bude malá. Kde budeme potom predávať tie svoje rádiá, televízory, software, košele či topánky? Sme radi, že v Rusku ešte nie je Internet. Máme ešte niekoľko rokov svetovej recesie. Verím, že tento rozvoj využijete aj vy na svoju osobnú stabilizáciu. Veľa úspechov Vám praje, lebo inej cesty niet.

Eva a Andrej