HajaReport 11/1996

Vážení priatelia,

čo nevidieť tu máme koniec kalendárneho roka. Určite si počas voľných dní, ktoré nás čakajú, nájdete čas na bilancovanie. Budeme sa zamýšľať ako ďalej, aby sa zvýšila kvalita nášho života. Lebo to je najpodstatnejšie. Ak život, ktorý žijeme, nás neuspokojuje svojou kvalitou, potom je to veľké trápenie a  v  rovnakom spôsobe života určite nebudeme chcieť pokračovať. Na naše rozhodnutia vplývajú mnohé okolnosti. Veď žijeme v tejto viac  –  menej nepodarenej spoločnosti, a preto nás táto spoločnosť aj trošku ovplyvňuje. Podobne je to s nami. Keď sme zakladali firmu Hajahard, nemali sme ani tušenia o  tom, že budeme musieť založiť aj špecializovanú firmu na dodávku hardware a  dodávku sietí. Všetko nám k  našej spokojnosti zabezpečovala Camea a nebol problém. V  priebehu roka sa to zmenilo. Camea s.r.o. už vlastne nie je a je len Camea Computer s.r.o. Najhoršie na celej skutočnosti je to, že zo servisu a vývoja sa začali strácať ľudia, ktorým sme verili a  prichádzali tam noví, ktorí neboli na úrovni svojich predchodcov. Vieme, že sa naučia, ale nechceli sme ich vychovávať. Tak vznikol Jantar Slovakia a  Hajahard vlastne stratil svoj pôvodný význam. Jantar Slovakia, kde sme trošku pomohli pri vzniku a kde má naša spoločnosť minoritný podiel, sa presadzuje na trhu ako spoločnosť sieťových expertov. Vcelku rýchlo sa prehrýzla prvotnými problémami a celkom dobre sa rozvíja. Pre nás v Hajasofte je ale najdôležitejšie, že ľudia, ktorí tam pracujú, sú experti vo  svojej oblasti a  nemusíme prežívať pri spúšťaní sietí u svojich zákazníkov žiadne trápnosti. Vcelku zaujímavo to dopadlo s  firmou Hajahard. Tá síce bola založená, ale vlastne nepodnikala (až na niekoľko faktúr pre neplátcov DPH). Nevadilo nám to, a pravdu povediac, sme na ňu aj troška zabudli. Ako však ukázal čas, všetko malo byť inak.

Na valnom zhromaždení po 3 štvrť. sme lúskali tvrdý oriešok.

1) Zdalo sa nám, že názov našej spoločnosti podporuje hlavne vývoj a predaj software. Aj keď táto činnosť je nosnou činnosťou, nepovažovali sme to za dobré riešenie.

2) Poisťovňa, v ktorej máme poistené spracovanie účtovníctva na zákazku, by bola rada, aby sa táto práca osamostatnila, nakoľko výška poistného záleží od obratu alebo tržieb za účtovníctvo.

3) Zároveň sme si ale boli plne vedomí, že naše meno je už v Prešove a bývalom Východoslovenskom kraji dosť známe. To samozrejme chcelo, aby sme, pokiaľ je to len trošku možné, nič nemenili. Problém bol na stole a preberalo sa to raz z jednej a potom zasa z druhej strany.

Už sme si mysleli, že problém nevyriešime, a vtedy niekto zakričal „BINGO“. Spomenuli sme si na svoju trošku zabudnutú firmu Hajahard. Túto spoločnosť, kde má 100% zastúpenie Hajasoft, sme premenovali na agentúru HajaConsult spol. s r. o. a  oriešok bol rozlúsknutý. S  poisťovňou podpíšeme zmluvu o postúpeni všetkých záväzkov a  pohľadávok za účtovníctvo na HajaConsult. Tým neprerušíme kontinuitu poistenia a nová spoločnosť bude automaticky preberať záruky Hajasoft-u za  práce vykonané do roku 1996. Nakoľko spoločnosť Hajahard, či dnes už HajaConsult, je dcérskou spoločnosťou Hajasoftu, nebudú ani žiadne majetkové problémy. Logo spoločnosti sme zmenili len čo sa týka textovej stránky, aby sme naše škaredé kačiatko (ako naše logo voláme) veľmi nepretvorili. Proste Bingo. Od nového roku sa spoločnosť HajaConsult zameria na spracovanie účtovníctva, účtové a  personálne poradenstvo. Spoločnosť Hajasoft si nechá svoju obchodnú činnosť a  vývoj software. Veríme, že naše rozhodnutie umožní mať aj ovcu celú aj vlka najedeného. Teda konečne vieme, čo znamená BINGO!

Veľa úspechov Vám želajú

Eva a Andrej