HajaReport 07/1996

Vážení priatelia,

keď ste v poslednej dobe navštívili naše kancelárie na Jarkovej ulici, sami ste spoznali, že neporiadok, ktorý tu vládol naznačoval sťahovanie. Aby sme povedali pravdu, trošku nám tie krabice liezli na nervy, ale človek vydrží viac… Konečne je to za nami!! Náš niekoľko mesačný podnájomník sa odsťahoval. Nikdy sme krabice nevynášali s väčšou radosťou. Konečne vrátime Hajasoftu „image“, ktorý mal. „Image“ čistej, útulnej a  pracovitej firmy. V sobotu sám Andrej povysával koberce a vrátil kanceláriám pôvodný vzhľad. Zase sme o jeden krok vpredu. Krok vpred, dva kroky vzad – presne ako písal Lenin. Jantar Slovakia sa presťahoval do centra mesta – presnejšie povedané na Metodovu ulicu číslo 8. V  uvedenom dome začal Jantar Slovakia nájmiť druhé poschodie. Teraz už len zaviesť telefóny, napojiť sa na Internet a  pracovať do roztrhania tela. Andreja tento dej, ale necháva trošku chladným. Aj keď je pravdou, že zariaďuje to, čo vie zariadiť len on, hlavu má plnú inštalácií svojho nového skladu. Postupne sa nový program zavádza u  všetkých zákazníkov a  títo samozrejme niečo chcú. Jeden doprogramovať to, druhý tamto. Niekto upozorní na súčtovú chybičku v zostave S.3.xxxx. Niekto príde s úplne novým nápadom. Andrej si to všetko zapisuje a  niekedy je z toho aj trošku rozladený. Ale potom sa vážne zamyslí, tak ako sa vie len on, a  povie: „Veď to si chcel. Postavil si nové štruktúry, aby ľudia mali nové nápady a  aby ti povedali, čo všetko ešte potrebujú. Chcel si si otvoriť cestu na ďalšie vylepšenia programu.“ Naši zákazníci sa správajú presne tak, ako sme predpokladali. Najprv nás upozorňujú na to, že v „starom“ sklade to bolo lepšie a  nútia nás na preprogramovanie starých dávok nad novou štruktúrou a potom, keď už zabudnú na „starý“ sklad – vylepšujú sklad nový. Nápadov máme plno. K  nápadom firiem, v ktorých sa náš program inštaloval predminulý mesiac pribudli aj cenné pripomienky od  fy.  Algerdt Humenné, kde sme sklad preklopili v  minulom mesiaci. Vývojári teda vyvíjajú a pracujú na novej verzii. Andrej už ani nechodí domov, ale je na to stavaný. On to zvládne.

Z roka 1996 už máme odžité pol roka. Ako kvartálny plátca DPH si ubiehanie času všimneme až na konci trojmesiaca. Veríme, že nás nenecháte ani tento kvartál v „rejži“ a  uhradením našich faktúr do 25-ho nám pomôžete poskladať potrebnú finančnú čiastku na  zaplatenie nájomného, dane a  preddavkov. Aj keď vieme, že Vás čaká tá istá milá povinnosť, veríme Vám.

Čaká nás ťažká doba. Hrejivé slniečko, dovolenky pri vode a rozpad vládnej koalície. Prežili sme a my tu v  Hajasofte veríme, že aj nasledujúce leto prežijeme v zdraví a spokojnosti. K  tomu Vám a aj sebe prajeme veľa solventných zákazníkov a veľa dobre zaplatenej práce. Lebo raz darmo pravdou je, že je lepšie byť bohatým a  zdravým ako chorým a chudobným. Teda veľa „zdravia“ priatelia.

Eva a Andrej