HajaReport 04/2002

Vážení priatelia,

na Slovensku je konečne všetko číre. Kto je kto sa za posledný mesiac ukázalo úplne a jasne. Predseda poľnohospodárskeho družstva je aj po absolvovaní večernej školy marxizmu-leninizmu predseda družstva. Športovec ostáva športovcom aj keď sedí v parlamente a učiteľka z dedinky pri Čadci je len učiteľkou na obecnej škole. Veru, ťažko sa prekročí vlastný tieň. Na našom malom Slovensku to platí dvojnásobne. Mnoho ľudí nevedelo, ako má náš najslávnejší podnikateľ toľko peňazí na svoje investície. Proste len uplatnil dobrý zvyk ešte z dôb socializmu. Urobil včielku, ale ako je jeho zvykom, vo veľkom. 150 tisíc ľudí sa zahralo na včeličky. A všetci sú tichí spoločníci, ktorí dnes však kričia veľmi hlasno. Aj Slovensko sa konečne dostáva do stavu, keď politika už bude zaujímať stále menej a menej ľudí. V politike niet dobrej cesty. Ľudia nevedia riadiť svoje kroky a v demokracii je to dobre viditeľné. Ale aj to je potrebné. Aj to musí byť. Pri politickej zmene si stále spomenieme na židov, ktorí vyšli spolu s Mojžišom z otroctva v Egypte. V Egypte pracovali pri výrobe tehál a podľa nariadenia faraóna každý chlapec, ktorý sa narodil židovskej rodine, musel byť usmrtený. Nakoľko sa to nekonalo, tak dostali iný príkaz, ktorý zakazoval svadby židom a dievča od židov sa mohlo vydať len za Egypťana. Tak chcel faraón asimilovať židovské obyvateľstvo do komunity Egypta. Zázrakom pri Červenom mori sa židia zachránili, ale už o niekoľko mesiacov reptali a spomínali na Egypt ako na miesto, kde mali chlieb, ryby, mäso a všetky dobré veci krajiny. História sa opakuje, aj dnes stále viac a viac ľudí hovorí o zlatom socializme a dobrých komunistoch a v prvej Masarykovej republike bolo vôbec najlepšie. Na púšti musela umrieť jedna generácia židov a až o 40 rokov sa deti svojich otcov dostali do Zasľúbenej krajiny. My sme od revolúcie len 10 rokov a ako hovoril vojak Švejk, sme možno o polovicu rozumnejší, tak to ešte predpovedáme na 10 rokov, potom to už pôjde. Veď ono to ide k lepšiemu. Nekandiduje už Strana piva, ani Strana Československých Buzerantov už nie je. Skončila aj slávna strana Erotickej iniciatívy (NEI) a konečne skončila aj strana ľavicových demokratov (SDĽ). Teda pokrok tu je už vidno. Ešte desať rokov a bude pokoj aj od komunistov v iných stranách, nakoľko vyhnijú rovnako ako židia na pustatine. Spravodlivosť existuje, aj keď sa niekedy zdá, že koná pomalšie. Mohli by sme sa tešiť, keby nevznikali nové strany. Strana Stred už ale nepokandiduje, stoštyridsiatadruhá Strana Rómov Slovenska sa tiež už rozpadla, Ešte tu máme stranu SOP – nový stred, ktorá tiež konvertuje do záhuby. Jediný úspešný je SMER a ANO. Ako hovoria predajcovia, SMER a ANO je dobrý produkt. Sme presvedčení, že naša politická, ale aj podnikateľská scéna sa pekne kryštalizuje a že nás čakajú len kľudnejšie konce. Nie lepšie, ale kľudnejšie.

Krásnu jar Vám prajeme. Načerpajme trošku sily od prírody. Veď aj tieto daňové priznania nám jej vzali hodne. Ale jar je láskavá ku všetkým a veríme, že sa spolu stretneme na Čergove, Lysej, Drienici alebo na Branisku, či v Tatrách.

Krásnu novú jar Vám praje tandem
[Eva a Andrej]