HajaReport 01/2001

Vážení priatelia,

a máme tu nový rok. Rok 2001. Nejazdíme na atómový pohon, na zemi nie je odstránený hlad a ani u nás na Slovensku to nevyzerá celkom super. Keď sme boli malí predstavovali sme si to 21. storočie trošku ružovejšie. „Neporučili sme ani vetru ani děšti“. Rok 2000 bol skutočne ťažký. Pri bilancovaní roka sme svorne skonštatovali, že tak katastrofálny rok sme ešte nezažili. Veríme, že v tom novom roku sa nám všetkým bude lepšie dariť. Napriek ekonomickému úpadku podarilo sa nám aj v roku 2000 niekoľko pekných kúskov. Ako už určite všetci viete, podarilo sa nám znova dostať pod 100% kontrolu firmu Jantar Slovakia. V roku 2000 sme sa zapojili aj do certifikácie našej firmy ako firmy certifikovaného účtovníka, čo nám aj po vstupe do Únie umožní pracovať v tejto oblasti. Teda nielen štát, ale aj HajaConsult pomaly uzatvára kapitoly, ktoré sú potrebné na náš vstup do Únie. V roku 2000 sa nám podarilo pripojiť našu budovu vzduchom na sieť Internet. Takto sme si dlhodobo zabezpečili menšie telefónne poplatky, ak si na Internete hľadáme nové zákony, posielame SMS alebo Email. Spojenie na sieť Internet nám prinieslo aj možnosť komunikovať efektívnejšie s našimi zahraničnými zákazníkmi, či už sú na Ukrajine, Poľsku alebo v Západnej Európe. Náš ekonomický program sme už preventívne v roku 1999 upravili tak, že nielen účtuje v dvoch menách, ale aj komunikuje v troch jazykoch. Výkazy máme v anglickom jazyku – úplné. V nemeckom jazyku zatiaľ nemáme úplné výkazy, nakoľko nikto z nás neovláda gramatiku nemeckého jazyka natoľko, aby sme to dokázali. Prekladatelia sú v tejto oblasti na figu, nakoľko ekonomika má vlastný jazyk aj v Nemecku. Čakáme na prvého nemeckého zákazníka, alebo spoločníka slovenskej firmy, aby sme dotiahli uvedené výkazy do finálnej podoby (ak o niekom viete, radi príjmeme typ). V roku 2000 sme teda znova veľa neinvestovali. Proste, nebolo z čoho. Firma vykazovala tak ako aj vy stratu. Po účtovnej uzávierke a likvidácii šiestich zákazníkov sme boli v roku 2000 nútení znížiť pracovné úväzky na 6-7 hodín. Prioritou pre nás bolo udržanie nášho tímu v plnej sile, a zachovanie firmy bez prepúšťania. Tiež sme nechceli zvyšovať sadzby za spracovanie nakoľko sme si boli vedomí, že každý má ťažký rok. To sa nám, aj keď za cenu straty, podarilo. Skúsili sme si teda japonský model a čuduj sa svete, funguje aj u nás v strednej Európe.

Rok 2000 bol veľmi ťažký. Ťažký na udržanie našej schopnosti včas platiť naše záväzky. Výplaty sme po celý rok platili včas, aj keď niekedy pred výplatným termínom musela Eva aj nás telefonicky pripomenúť. Sme radi, že ste na nás po uvedenom pripomenutí mysleli a skoro vždy aj nám poslali nejaké peniaze. Ďakujeme Vám za to.

Dúfajme, že útlm už konečne skončí. Dúfajme, že naša vláda dostane rozum a bude sa viac zaoberať chlebom a menej zaoberať sprostosťami okolo politiky. Stále si myslíme, že politika a podnikanie nepatria spolu. Preto nefandíme žiadnej politickej strane a radi budeme pracovať pre každého, kto nám za našu prácu zaplatí a robí oficiálny obchod. To nám samozrejme umožňuje nadávať každému, ale aj chváliť všetkých – bohužiaľ, niet za čo. Rok 2000 bol najťažší aký sme prežili, ale prežili sme ho dobre a bez veľkých strát. Pripravili sme si teda dobrú pozíciu do budúcnosti a vieme, že aj v roku 2005 alebo 2008, keď našu krajinu príjmu do EÚ sa v Prešove značka HajaConsultu nestratí. A tešíme sa aj na naše prechádzky Letanovským mlynom, lebo vtedy už všetci miestni Rómovia budú úplne legálne v Belgicku, Nemecku či Rakúsku. Veríme v lepší koniec napriek známemu tvrdeniu, že ak niečo začína dobre, skončí sa to zle, ale ak niečo začína zle, skončí sa to ešte horšie. Asi sa staneme optimistami. Veď čo iné nám ostáva. Do nového milénia prajeme všetkým pekných prvých 100 alebo aj 1000 rokov.

Veľa šťastia a pevné nervy Vám prajú
[Eva a Andrej]