HajaReport 05/2001

Vážení priatelia,

prežili sme ďalšiu zimu a dočkali sme sa aj mesiaca máj. Určite ste sa aj Vy potešili inventarizácii účtov na daňovom úrade. Andrejovi prišlo aj tento rok vyjadrenie, že má ešte z roku 1994 preplatok na dani 74,- Sk, spolu s poučením, že tento preplatok už nie je možné vrátiť. Nakoľko to dostal už tretíkrát, doporučene do vlastných rúk a s doručenkou, nechápe zmysel uvedeného, ale komu nie je zhora dané…. Pred rokom sa pokúsil o nemožné a požiadal štát o vrátenie tohto nimi evidovaného preplatku. Nedočkal sa, dočkal sa len listu doporučeného, do vlastných rúk a s doručenkou s poučením, že uvedený preplatok už nie je možné vrátiť. Napriek tomu, že daňový úrad informoval o zmene adresy svojho trvalého bydliska, tohoročná inventarizácia prišla znova na adresu jeho matky. Sme radi, že aspoň na záchod trafia už úplne samostatne. Ale veď viete, registrácia je iné oddelenie a tam sa list nedostal. Skutočne jednotný informačný systém vládne v našom štáte. Už sa nečudujeme, že spolu nekomunikujú ani pracovníci matriky s políciou, či miestej samosprávy so štátnou správou. Ako sme si dokázali, problém je komunikovať aj v rámci druhého a tretieho poschodia tej istej budovy. Bojíme sa, že tu Internet nepomôže. Infovek zavádzajú na školy. Ako sa nedávno vyjadril minister, najväčší problém s týmto programom majú učitelia. Máme pocit, že aj miliardy vyhodené na jednotný systém štátu pôjdu dole kanálom. Veď ako sa ukazuje, štátnu správu je potrebné najprv naučiť efektívne používať priečinky na listy, potom telefón. A nakoniec by to mal byť fax. Nepreskočíme svoj tieň. Aj keď sa o to snažíme.

Ale nie je všetko čierne v našom štáte. Pripravujeme sčítanie majetku, bytov a peňazí. A samozrejme aj občanov, ale to nie je v prvej línii. Máte práčku? ROMO, nevadí, zaevidujeme. Máte auto? Škodu 1000, nevadí napíšeme. Máte byt? Zaevidujeme. Tomuto štátu vôbec nevadí, že ľudí eviduje v počítači každá matrika. A na spočítanie čísla okolo 5 mil. stačí počítač za 15 tis. Sk. Autá evidujú počítače polície, a byty počítače niekoľkých správcovských firiem a bytových družstiev. Stačili by im dať za povinnosť napr. 1x do roka poslať na štatistický úrad disketu či súbor cez Internet a bolo by po paráde. Ušetrili by sme milióny, miliardy? Ale štatistický úrad by stratil svoj najväčší program. Nemal by prečo za naše dane kupovať počítače, scannery, zadávať programy, platiť sčítacích komisárov, platiť firmu, ktorá to bude všetko scannovať a vyhodnocovať. Mnoho manželiek a manželov slovenských papalášov by stratilo dobre platenú a „užitočnú“ prácu. Teraz to sčítajú a potom to budú rok, dva hodnotiť. A miliardy utekajú dole kanálom. Infovek zavádzajú na školy, ale najviac problémov majú učitelia. Že už sme to písali? Ale je to pravda.

Na svete stále platia zákony pána Murphyho. Štát sa začne správať normálne, až vyskúša všetky ostatné možnosti. Ďalší je, že štátny úradník dokáže „užitočne“ minúť všetky jemu pridelené prostriedky. Zaujímavé je, že podobný systém jednotného súboru (diskety) sa ani nie na 3 mesiace podarilo zaviesť v lekárňach a v ambulanciách lekárov. Ale na štatistike to nejde a nejde a nejde… Nedávno sme pri surfovaní na Internete natrafili na stránku indiánskeho kmeňa Komančov. Základné pravidlo Komančov znie: „Ak zistíš, že osedlávaš mŕtveho koňa, zosadni!“ Nenechajte sa presvedčiť, že ak fúzujeme ešte s troma inými mŕtvymi koňmi, že potom budú spolu lepšie ťahať. Podobne akékoľvek prostriedky (revitalizácia) dané na oživenie mŕtveho koňa nepomôžu. Podobne nepomôžu ani prostriedky, ktoré by sme dali konzultačnej firme. Tá by len v najlepšom skonštatovala, že správanie nášho koňa je štandartné a takto sa správajú všetky mŕtve kone. Nezabudnite na staré príslovie Komančov: „Ak zistíš, že osedlávaš mŕtveho koňa, zosadni!“ Prajeme Vám vietor vo vlasoch a divokú jazdu za Vašimi cieľmi.
Eva a Andrej