HajaReport 05/1995

Vážení priatelia,

máj je nenávratne za nami. Skončil sa mesiac lásky. Aj na lásku sme si určili len jeden mesiac. Máme pre Vás ale dobrú správu. U nás v Hajasofte na povery neveríme. Ani v júni a júli na Vás nebudeme vrčať. Ak chápeme lásku tak, že je to životný postoj, potom aj láskavé správanie je láska. Aj obdarovanie úsmevom je láska. Človek, ktorý sa chce k  druhému človeku správať slušne, na to nepotrebuje máje. Teda máj je za nami, prečistia sa vzťahy. Ľudia, ktorí sa v máji na nás smiali, už nemusia zakrývať svoju prirodzenosť a môžu si do vyčerpania síl vrčať. Aj jún má svoju krásu. Pripravujeme si dovolenku, cestujeme, hľadáme vodu a  CocaColu. Slnko, ženy v  plavkách, ktoré zahaľujú stále menej a  menej. Chlapčenské postavy plné sily. Radosť pozrieť. Dni sa predlžujú, sukne dievčat skracujú, svetre sa vytrácajú prechádzajúc v  prekrásne a  voľné tričká. Aj jún má svoje neodolatelné čaro. Aj Vám sa páči jún? Aj Vy sa vyberiete s  rodinou k vode a potom na  veľkú neradosť svojho partnera obzeráte cudzie postavy? Aj Vy si nadávate, že tú diétu ste v zime predsa len mali dokončiť a  schudnúť tých pár (alebo aj pár desiatok) kíl? Je neskoro, leto je neúprosné a nahota odhalí aj to, čo malo ostať skryté. Ak máte podobné pocity, máte u nás svoju oporu. Oporu hľadajte v  Hajasofte. Dosť ale bolo žiaľu. Teraz len optimisticky. Od  začiatku podnikania svieti Hajasoftu na  cestu dobrá hviezda. Tou prvou hviezdou ste Vy, naši milí zákazníci. Ale praje nám aj náhoda. Presne v čase, keď potrebujeme dalšiu kanceláriu, sa rozhodla naša „suseda“ Ing. Oľga Belovodská presťahovať do budovy ROBOT-u. Môžeme Vám teda s radosťou v srdci oznámiť, že už zanedlho budeme na  druhom poschodí nájmiť (to je slovo a  vraj v slovenčine nemožno vymýšľať nové tvary) dve miestnosti. Bude to miestnosť číslo 19 a 20. Máme už stoly, náš výhradný dodávateľ (CAMEA) má už  pre nás stoličky – týmto ďakujem p.  Pivovarnikovej – máme zahovorenú repasovanú kopírku (formátu A3), máme namontovaný zvonček a  CAMEA nám predala aj naše prvé služobné auto (Škoda Forman). Okrem stoličiek nič zo  spominaného nie je nové. Ale pre nás to nové je a máme z toho veľkú radosť. Veríme, že sa potešíte s  nami. V  Hajasofte na to tešenie máme koňak značky Napoleon (chladený) a poháriky. Ďakujeme Vám za to, že nám dávate prácu. Bez práce by sme asi fy.  nerozbehli. V poslednom čase sa veľa hovorí o tom, či ten Hajasoft, čo organizuje konkurzy pre  VARIO, Pivovar a.s. sme my. Áno, Hajasoft spol.  s  r.  o. je len jeden. Tiež ste sa niektorí pýtali, či nám môžete niekoho dohodiť. Samozrejme, že môžete. Veď na  svete sa až 35% práce získava cez osobné kontakty. A  na  Slovensku, podľa nášho odhadu, asi 80%. Teda, ak máte niekoho dobrého, komu sa chce pracovať a  nemá kde, šups s ním do databanky Hajasoftu. Nič nestratí a získať môže prácu vo fy. našich partnerov. Ešte raz Vám ďakujeme.

Eva a Andrej