Spracovanie účtovej závierky

Spracovanie účtovej závierky a daňových priznaní.

Tento produkt je určený pre menšie firmy, ktoré si viedli účtovníctvo samy. Na základe Vašich podkladov, ktoré nekontrolujeme, vypracujeme Vám daňové priznanie pre daň z príjmu. Jedná sa o jednorázovú službu konanú pre Vás raz ročne.