Spracovanie štatistických výkazov

Spracovanie štatistických výkazov.

Tento produkt je určený všetkým, ktorí podnikajú na území SR. Slovenský štatistický úrad pracuje z podkladov, ktoré im poskytneme. Naša firma vypracuje štatistiku v zmysle zákona Slovenskej republiky. Z prehľadu riadenia spoločnosti ide o nepodstatnú aktivitu, ktorú ale musíme splniť, aby sme sa nevystavovali riziku pokút a penále. Tento produkt je automatický zaradený, ak Vašej firme spracovávame účtovníctvo.