Spracovanie podkladov pre bankový úver

Spracovanie ekonomických podkladov pre bankový úver.

Tento produkt slúži aj pracovníkom, ktorí účtovníctvo nespracovávajú v našej spoločnosti. Ak Váš spracovateľ alebo učtáreň nemá dostatočné skúsenosti s vypracovaním podnikateľských zámerov a kalkulácií k nim, máte možnosť obrátiť sa na našu spoločnosť, ktorá Vám pripraví všetky podklady pre bankový úver. Podnikatelia, ktorým vedieme účtovníctvo, majú túto službu automaticky v zmluve o spracovaní.