Spracovanie analýzy podľa požiadaviek

Spracovanie ekonomickej analýzy podľa požiadaviek klienta.

Tento produkt je určený pre firmy, ktoré potrebujú spracovať ekonomické analýzy pri mimoriadnych príležitostiach, napr. vyčíslenie hodnoty podielu spoločníka pri úmrtí spoločníka, pri vstupe nového spoločníka do spoločnosti. Vyčíslenie hodnoty firmy pri predaji spoločnosti alebo aj vypracovanie ekonomickej analýzy, ktorá je zameraná na posúdenie možnosti bezproblémovej likvidácie spoločnosti. Jedná sa o jednorázovú činnosť, ktorú vykonáme na základe dohody s klientom.