Poradenstvo

Silnou stránkou našej spoločnosti je poskytovanie účtovného a organizačného poradenstva. Pracovníci spoločnosti sú schopní veľmi rýchlo reagovať na Vaše problémy nielen v oblasti účtovníctva, ale aj problémy organizácie ako celku a navrhnúť najoptimálnejšie riešenie pre Vašu spoločnosť.


Účtovné poradenstvo:

 • metodická pomoc pri zavádzaní účtovných postupov do systému účtovníctva
 • metodická pomoc pri spracovaní interných smerníc
 • pomoc pri implementácií legislatívnych požiadaviek vyplývajúcich z príslušných zákonov do systému účtovníctva
 • metodická pomoc pri zavádzaní noviel zákonov do praxe
 • a ďalšie podľa Vašich potrieb.

Organizačné poradenstvo:

 • optimalizácia organizačnej štruktúry
 • kapacitné plánovanie
 • projektové riadenie
 • vedenie tímov
 • riadenie zamestnancov, motivácia, osobné ciele
 • komunikácia, pravidlá komunikácie, aktívne počúvanie, spätná väzba…