Optimalizácia organizačnej štruktúry

modelovanie organizačnej štruktúry
– tvorba organizačnej dokumentácie
– organizačné analýzy
– návrh novej organizačnej štruktúry