Krátkodobé ekonomické poradenstvo

Krátkodobé ekonomické poradenstvo.

Tento produkt je určený pracovníkom učtárne alebo podnikateľom, ktorí majú účtovný problém a tento problém chcú konzultovať s naším odborníkom v danej oblasti. Jedná sa o jednorázovú aktivitu, ktorá rieši jeden konkrétny prípad.