Hajasoft, s.r.o. Tkáčska 2, 080 01 Prešov

  IČO: 50630474, DIČ: 2120398258, IČ DPH: SK2120398258

  +421(0)517731352, +421(0)911614158 , +421(0)915730000, +421(0)911374077

  Vedenie spoločnosti:
  Ing. Eva Husovská, štatutárny audítor a certifikovaný účtovník
   +421(0)903614158 (4ka)
   husovska@hajasoft.sk​

  Podnikateľské a organizačné poradenstvo:
  Ing. Andrej Halaga
  +421 (0)903903880 (4ka)
  andrej@halaga.sk

  Jednoduché účtovníctvo: 
  Mária Lakatová
   maria.lakatova@hajasoft.sk​

  Personalistika a mzdy:
  Slavomíra Meľuchová
   slavomira.meluchova@hajasoft.sk

  Podvojné účtovníctvo:
  Mária Cibulková
   maria.cibulkova@hajasoft.sk
  Renáta Matiková
   renata.matikova@hajasoft.sk