Hajasoft, s.r.o. Tkáčska 2, 080 01 Prešov

IČO: 50630474, DIČ: 2120398258, IČ DPH: SK2120398258

+421(0)517731352, +421(0)911614158 , +421(0)915730000, +421(0)911374077

Vedenie spoločnosti:
Ing. Eva Husovská, štatutárny audítor a certifikovaný účtovník
 +421(0)903614158 (4ka)
 husovska@hajasoft.sk​

Podnikateľské a organizačné poradenstvo:
Ing. Andrej Halaga
+421 (0)903903880 (4ka)
andrej@halaga.sk

Jednoduché účtovníctvo: 
Mária Lakatová
 maria.lakatova@hajasoft.sk​

Personalistika a mzdy:
Slavomíra Meľuchová
 slavomira.meluchova@hajasoft.sk

Podvojné účtovníctvo:
Mária Cibulková
 maria.cibulkova@hajasoft.sk
Renáta Matiková
 renata.matikova@hajasoft.sk