Analýza informačného systému

modelovanie aplikácií a dát vo väzbe na procesy
– analýza aplikácií a dát vo väzbe na procesy
– návrh merania výkonnosti vo väzbe na informačný systém/proces
– návrh zlepšení vo väzbe na informačný systém/proces