Spracovanie daňových priznaní

Kontrola účtovníctva a spracovanie daňových priznaní.

Niektorí zákazníci, hlavne z radov podnikateľov si v priebehu roka vedú svoje (väčšinou) jednoduché účtovníctvo sami. Naša spoločnosť vykoná len kontrolu ich účtovania a vypracuje daňové priznanie pre daň z príjmu. Jedná sa o jednorázovú službu konanú pre Vás raz ročne.