HajaReport 01/2000

Vážení priatelia,

prežili sme rok 1999 a prežili sme aj dlho očakávanú noc, kedy sa mali na svete diať rôzne divné veci. Silvester 2000 je teda za nami bez výpadkov prúdu, porúch kanalizácie a aj autá ráno naštartovali. Vírus Y2k ako ho nazvali v Amerike sa na Slovensku nekonal. Bude to hlavne tým, že naša automatizácia sa nedá porovnať s automatizáciou vo vyspelom svete. Tam totiž počítače robia veľa vecí. Už od minulého storočia majú v USA normu na elektronickú formu ponukového listu, objednávky, dodacieho listu, faktúry, JCD, prevodného príkazu. Pre túto normu sa ustálil názov EDI. Všetky banky, colnice, štátne úrady, ale aj nemocnice či lekárne pracujú v systéme EDI a to znamená, že sa generuje automatická ponuka, z nej je generovaná automatická objednávka (na základe minimálnej zásoby na sklade), potom je automaticky generovaný dodací list, po potvrdení dodania je automaticky generovaná faktúra a po zaevidovaní faktúry je automaticky generovaný, v čase splatnosti, prevodný príkaz na úhradu. Človek do tohto procesu musí napr. v takej západnej lekárni zasahovať minimálne. Jeho zásah je len v tom, aby správne nastavil minimálne množstvá na zásobe a číslo násobku minimálneho množstva, ktoré je potrebné objednať. Nákupcovia sa tam zaoberajú len novými výrobkami ktoré je potrebné do celého systému tzv. zaknihovať, aby systém začal tento nový výrobok predávať a objednávať. Podobne sa zaoberajú aj výrobkami, ktoré sa nepredávajú alebo sa prestali vyrábať. Ak by tam vypadol počítačový systém, bol by tam bordel v zásobovaní lekární, problém v doprave, zásobovaní obchodov, ale aj v platení banke. Nastal by chaos a toho sa Američania boja viac ako čert svätenej vody. U nás tento chaos vládne stále, a preto nás vírus roku 2000 nemohol vážne ohroziť.

Rok 2000 začal teda celkom sľubne. Prajeme Vám aj sebe, aby tak aj pokračoval, bez veľkých prekvapení. Cenu benzínu už pomaly ani nepozorujeme, nakoľko sa nám nedarí ani v jednom týždni natankovať za rovnakú cenu dva-krát. Pripravme sa teda na ďalšie zdražovanie. Ak by rástol aj trh bolo by to všetko dobré, ale trh nerastie ale klesá. Nezamestnanosť je to, čo je potrebné razantne riešiť. Zníženie sociálnych dávok pod úroveň prežitia je len jedna cesta. Ďalšia musí byť podpora podnikania, podnikateľov. Spoločností, ktoré sú schopné vytvárať pracovné miesta. Medzi tieto spoločnosti sa nepočítajú spoločnosti, ktoré mali 2500 zamestnancov a v súčasnosti majú ešte 1200 pracovných miest. Tieto spoločnosti nič nevytvárajú. Tieto spoločnosti miesta strácajú. Čakáme na zmenu, kedy pochopia štátni úradníci, že spoločnosť, ktorá vytvorila len tri pracovné miesta je lepšia ako spoločnosť, ktorá o 1500 miest prišla. Musíme sa zamerať na vytváranie nových miest, lebo len udržanie zamestnanosti nestačí. Všetci prežívame veľmi osobne pokles životnej úrovne v našom štáte. Nevieme, kedy to skončí a kto by to mohol meniť. Pripravujeme sa na platenie liekov v hotovosti, platenie za výkon u zubára, platenie, platenie, platenie… Proste život niečo stojí. A stále nevieme, kto zabezpečí tú zmenu. Koalícia 11 strán združená proti HZDS to asi nebude, ale kto to bude. Stále sa ukazuje pravdivejšie to biblické príslovie, že nie je v silách človeka, aby riadil svoje kroky. Preto sa stále potkýname, zakopávame a vstávame znovu a znovu.

Napriek tomu, že sme v minulom roku urobili mnoho prešľapov, niečo sa nám aj podarilo. Sme bližšie k Európe ako sme boli, a nech sa na tieto veci dívame akokoľvek, robotník v Nemecku sa má predsa len lepšie ako robotník na Ukrajine. Preto je lepšie, aby sme sa približovali k západu ako k východu. Ak budeme členom Európy, budeme mať ako chudobná krajina mnoho výhod. Preto sa my tešíme na nový rok, nové storočie, ale aj na nový život v zjednotenej Európe. A ak to nepôjde tu, pôjde to v Amerike. Osobné šťastie je vec osobného rozhodnutia.

Prajeme Vám v novom roku len dobré rozhodnutia a veľa šťastných chvíľ.
[Eva a Andrej]